Спеціальності

Перелік напрямів, спеціальностей і спеціалізацій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на 2015 рік

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

Перелік предметів ЗНО

Вартість грн./рікна рівні бакалавр ДЕННА
(ЗАОЧНА)

Спеціальність

Спеціалізація

Вартість грн./рік
ДЕННА
(ЗАОЧНА)
на рівні спеціаліст на рівні магістр

БУДІВНИЦТВО

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

8 600
(4 800)

Промислове і цивільне будівництво

·     Охорона праці в будівництві

·      Геотехніка підземної урбаністики

8 600
(4 900)
9 700

Міське будівництво та господарство

·     Планування, реконструкція та благоустрій міської забудови

·     Геоінформаційні системи в містобудуванні

·     Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель

·      Енергозберігаючі та інформаційні технології в будівництві, при ремонті і реконструкції будівель

8 600
(4 900)
9 700
Теплогазопостачання і вентиляція 8 600
(4 900)
9 700
Водопостачання та водовідведення 8 600
(4 600)
9 700

АРХІТЕКТУРА

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Творчій конкурс

10 000 Архітектура будівель і споруд ___ 12 800
Дизайн архітектурного середовища ___ 11 700
Містобудування 10 700 11 700

ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗАМЛЕУСТІЙ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

8 600
(4 400)
Геоінформаційні системи і технології 8 600
(4 600)
9 700
Оцінка землі та нерухомого майна ___ 9 700
Землеустрій і кадастр 11 700

ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

8 600
(4 400)
Охорона праці (за галузями) 8 600
(4 600)
9 700

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

8 600 ___ ____ ____

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(за видами транспорту)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

8 600
(4 800)

Транспортні системи

·      Митна справа

8 600
(4 900)
9 700
(5 000)

Організація і регулювання дорожнього руху

·      Автотехнічна експертиза

8 600
(4 900)
9 700
(5 000)

Організація перевезень і управління на транспорті

·      Міжнародні перевезення

8 600
(4 900)
9 700
(5 000)

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

8 600
(4 400)
Електричні системи і комплекси транспортних засобів 8 600
(4 600)
9 700
Електричний транспорт 8 600
(4 600)
9 700
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 8 600
(4 600)
9 700

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

8 600
(4 800)

Електротехнічні системи електроспоживання

·      Охорона праці в системах електроспоживання

8 600
(4 900)
9 700

Світлотехніка і джерела світла

·     Світлова архітектура, дизайн і реклама

·     Комп'ютерне проектування світлотехнічних систем

8 600
(4 900)
9 700

ГІДРОТЕХНІКА (водні ресурси)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

8 600
(4 400)
Раціональне використання і охорона водних ресурсів 8 600
(4 600)
9 700

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Географія

8 600
(4 400)
Екологія та охорона навколишнього середовища 8 600
(4 600)
9 700

Екологічна безпека

·     Інженерно-екологічне та геоінформаційне забезпечення екологічної безпеки міста

·     Інженерія та стандартизація в забезпеченні екологічної безпеки міста

____ 9 700

ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Географія

8 600 ____ ____ ____

ОБЛІК І АУДИТ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

10 000
(4 400)

Облік і аудит

·     Облік і аудит

·     Облік і аудит зі знанням іноземної мови

·      Облік і аудит з поглибленим знанням права господарської діяльності

10 000
(4 600)
10 900
(4 800)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

10 000
(4 400)

Економіка підприємства

·     Економіка підприємства

·     Економіка підприємства зі знанням іноземної мови

·     Економіка підприємства з поглибленим знанням права господарської діяльності (економіка та правознавство)

·      Економіка підприємства з поглибленим знанням інформаційних систем (економіка та інформаційні технології)

10 000
(4 600)
10 900

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

8 600 ___ ___ ___

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

8 600 ___ ___ ___

МЕНЕДЖМЕНТ

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

10 000
(4 800)
Логістика 10 000
(4 900)
10 900
(5 000)

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

·     Інформаційні системи в менеджменті

·     Менеджмент організацій міського господарства

·     Менеджмент організацій місцевого самоврядування

·     Менеджмент проектної діяльності

·     Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу

·     Менеджмент міжнародного туризму

Менеджмент сервісу і послуг

10 000
(4 900)
10 900

ТУРИЗМ

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Іноземна мова

10 700
(4 800)

Туризмознавство (за видами)

·      Екскурсознавство та організація екскурсійної роботи на підприємствах туризму

11 400
(4 900)
12 400

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія

10 000
(4 800)

Готельна і ресторанна справа

·     Анімація і організація анімаційної роботи на підприємствах гостинності

10 000
(4 900)
10 900
СПЕЦІФІЧНІ КАТЕГОРІЇ ___ Управління проектами 10 000
(4 600)
10 900
(5 000)
Управління фінансово-економічною безпекою ___ 12 800
(5 500)
Бізнес-адміністрування ___

 


На сайті 387 гостей та користувачі відсутні