Склад кафедри

Килимник

 

Килимник Інна Ігорівна, завідувач кафедрою, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Закінчила Харківський юридичний інститут імені Ф.Е.Дзержинського у 1988 році за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація: юрист. Харківську державну академію міського господарства у 2002 році за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація: економіст.

Кандидат юридичних наук з 2004 р. Захистила дисертацію на тему "Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)" в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.02  Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

У 2008 році Килимник І.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської державної академії міського господарства.

 Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова:

-1996 - 2004- провідний юрист Харківської державної академії міського господарства

-2004-2010 - доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності

-2010 - по теперішній час завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності

У 2005 році пройшла підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ» «Професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ за спеціальністю 7/8/18010011 «Інтелектуальна власність»» і одержала сертифікат і свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Наукові інтереси: проблематика договірного права, правового забезпечення інноваційної діяльності та захисту прав інтелектуальної власності.

 науменко

 

 

Домбровська Алла Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди у 1995 році за спеціальністю «Російська мова та література, англійська мова», кваліфікація: учитель російської мови та літератури, англійської мови;

Харківську національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2000 році за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: юрист.


Кандидат юридичних наук з 2011 р. Захистила дисертацію на тему «Правове регулювання господарської діяльності в сфері оцінки майна в Україні» в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.04 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 2014 році Науменко А. В. (Домбровській А.В.) присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНУМГ імені О. М. Бекетова.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова:
- 01.02.2011 – 31.08.2011 – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ);
- 01.09.2011 – по теперішній час займає посаду доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ).
У 2012 році пройшла підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ» «Професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ за спеціальністю 7/8/18010011 «Інтелектуальна власність»» і одержала сертифікат і свідоцтво про підвищення кваліфікації.
У 2013 році отримала сертифікат з відзнакою Кембріджського університету з англійської мови Business English Certificate Preliminary.

Наукові інтереси: захист прав інтелектуальної власності; правові відносини в галузі ЖКГ

колядаКоляда Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Харківський державний інститут культури  у 1996 році за спеціальністю „Бібліотекознавство та бібліографія”, кваліфікація-бібліотекар-бібліограф.Університет внутрішніх справ у 2000 році за спеціальністю „Правознавство”, кваліфікація - юрист

Кандидат юридичних наук з 2004 року. Захистила дисертацію на тему „Диференціація правового регулювання праці за трудовим законодавством України” захищена за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської державної академії міського господарства.

 Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова: 

- 2005 р. – по теперішній час – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Напрями наукової діяльності – актуальні проблеми трудового права, правове забезпечення державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства, право інтелектуальної власності, міжнародно-правові стандарти трудової діяльності, порівняльне трудове право. Особлива увага приділяється аналізу новітніх тенденцій у трудово-правовій сфері. Зокрема, автор однією з перших у середовищі фахівців у галузі трудового права здійснила спробу осмислення властивих для сучасних трудових відносин феноменів моббінгу (булінгу) та фрілансерства. Особлива увага також приділялась антидискримінаційній доктрині, прекаризації трудових відносин та правовому регулюванню дресс-коду (зовнішньому вигляду працівника).

Підвищення професійної кваліфікації – навчання з питань кредитно-модульної системи організації навчання; навчання з питань тестового контролю успішності у кредитно-модульної системи навчання; підвищення кваліфікації за спеціальністю 7.000002 «Інтелектуальна власність»; підвищення кваліфікації за тематикою «Вдосконалення навчального процесу з використанням дистанційного навчання Moodle»; участь у навчальних семінарах «Організація діяльності підрозділів з питань інтелектуальної власності у ВНЗ»; «Актуальні аспекти охорони торговельних марок в Україні»; участь у тренінгу «Основи правового письма» в рамках навчальної програми, що здійснюється проектом Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права» та має відповідні сертифікати.

Член Асоціації фахівців трудового права з 2004 року.

Хобі – література з питань практичної психології, соціальної філософії та менеджменту; фітнес; кулінарія; регіональний туризм; верхова їзда

 

фото ЛозовогоЛозовий Андрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут  у 1991 році за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини та устаткування», кваліфікація: інженера-механіка.

Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди у 2008 році за спеціальністю"Правознавство", кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук з 2015 року. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Підстави припинення спільної часткової власності нанерухоме майно» у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова:

 -  з червня 2016 року по теперішній час – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

 

БровдийБровдій Алла Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого з відзнакою у 2010 році за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист.

З 2010 по 2013 рік аспірант кафедри господарського права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Кандидат юридичних наук з 2015 року. Захистила дисертацію на тему „Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектора економіки України” захищена за науковою спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

З 2012 по 2013 рік працювала за сумісництвом асистентом кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, а з 2013 року – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

З 2012 року і по теперішній час юрисконсульт ТОВ «ТПК Укрторгімпорт».

Сферу наукових інтересів становлять проблеми державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства, а також правового забезпечення діяльності державних підприємств у сферах лісового господарства та лісової промисловості. Підготувала до захисту дисертацію «Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектору економіки України».

 

КурмазКурмаз Тетяна Анатоліївна, старший лаборант


На сайті 87 гостей та користувачі відсутні