Абітурієнтам

абитуриент 3

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності забезпечує навчальний процес Університету викладанням навчальних дисциплін, що спрямовані на отримання студентами знань у сфері правового регулювання суспільних відносин. Кафедра забезпечує майбутніх спеціалістів як базовими правовими знаннями так і тими, що стосуються регулювання відносин у конкретних сферах.

Студентам факультету Економіки і підприємництва запропоновано вивчення дисциплін, що є необхідними для виконання обов’язків спеціалістами в сфері економіки, бухгалтерського обліку та аудиту. Сучасні реалії вимагають наявності у таких спеціалістів знань у сфері господарювання, основ цивільно-правових відносин, правового регулювання маркетингової діяльності та договірного права, що забезпечується нашою кафедрою.

Студенти факультету Інженерної екології міст мають можливість вивчати дисципліни, предметом яких є екологічні відносини, а також відносини у сфері використання природних ресурсів. Основою спеціальностей факультету є надання студентам знань та умінь у сфері поводження з природними ресурсами. Кафедра забезпечує викладання дисциплін, предметом вивчення яких є правові відносини з використання та охорони вод, лісових ресурсів, земель тощо.

Впровадження правових дисциплін на факультеті Менеджменту, таких як Правове регулювання туристичної діяльності, Договірне право, Міжнародне право, Правознавство, сприяє забезпечення якісною конкурентоздатною освітою управлінців різних напрямків діяльності.

Важливими аспектами діяльності спеціалістів у сфері митної справи, які навчаються на факультеті Транспортних систем і логістики є вивчення митного права, предметом якого є діяльність у сфері митних правовідносин. В основі курсу лежать питання юридичної відповідальності за митні правопорушення, процедурні питання їх оформлення, а також особливості митної політики та судової практики у цих сферах.

Важливими напрямами навчальної діяльності кафедри є викладання таких дисциплін, як Трудове право, Господарське право, Договірне право, вивчення яких забезпечене на усіх факультетах Університету, з огляду на те, що знання у цих сферах є витребуваними для усіх спеціальностей Університету.

Особливим напрямом діяльності кафедри є викладання дисципліни Інтелектуальна власність для спеціалістів тих факультетів, діяльність яких пов’язана із можливістю створення винаходів та інших об’єктів права інтелектуальної власності. В межах навчальної дисципліни розглядаються питання оформлення права інтелектуальної власності на відповідні об’єкти права інтелектуальної власності та їх охорони.

Кафедра приймає активну участь у підготовці спеціалістів у сфері адміністративного управління об’єднаними територіальними громадами. У зв’язку із необхідністю освоєння ними правових знань у сфері трудових господарських відносин та правового регулювання управлінської діяльності для виконання своїх обов’язків кафедрою забезпечується викладання дисципліни Правові засади адміністративної діяльності в державному управлінні. Оскільки важливим напрямом діяльності спеціалістів у цій сфері є діяльність у сфері закупівель, кафедрою забезпечується викладання дисципліни Організація публічних закупівель, в межах якої студенти вивчають особливості організації та проведення закупівель, розглядають питання укладання та розробки договорів, оскарження закупівель та відповідальності за порушення норм законодавства у цій сфері.


We have 7 guests and no members online