Історія кафедри

          Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова є самостійним структурним підрозділом Університету та входить до складу факультету економіки і підприємництва. Кафедра має власну історію, започатковану в 2005 році, але виникла вона на ґрунті багаторічних традицій викладання правових дисциплін в Університеті.

      Правовій освіті майбутніх спеціалістів галузі житлово-комунального господарства приділялась увага ще в далекому 1929 році. Викладачами права були видатні фахівці юриспруденції. Слід згадати прізвища Елкьсне Сергія Івановича, який вніс вагомий внесок в розвиток патентознавства Університету. Зіоменко Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, який викладав правові дисципліни в Університеті з 1984 по 1996 роки, є одним з засновників харківської школи цивілістики. Прізвище Зіоменка С.І. знаходиться в одному ряді з такими видатними науковцями - представниками цивілістичної думки як Бару М.І., Гордон М.В., Маслов В.П., Пушкін О.А.

          В 2005 році кафедра правового забезпечення господарської діяльності була створена шляхом виділення її зі складу кафедри економічної теорії. Очолив кафедру Кубах Анатолій Іванович, під керівництвом якого консолідувався склад кафедри, що забезпечив викладання правових дисциплін на всіх факультетах Університету. Кубах А.І. є автором більше 20 монографій, навчальних посібників, методичних вказівок та інших наукових та методичних праць.

           Сьогодні очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук Килимник Інна Ігорівна. Викладачі кафедри - висококваліфіковані спеціалісти господарсько-правового профілю, які зберігають вірність кращим традиціям вищої освіти та активно впроваджують нові підходи і методи, зміцнюючи статус Університету в українському та міжнародному науково-освітньому співтоваристві.

         Напрям наукових досліджень кафедри спрямований на усунення прогалин діючого нормативно-правового масиву в галузі житлово-комунального господарства.

         Соціальним запитом сьогодення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів галузі житлово-комунального господарства. Розвиток галузі супроводжується появою нових соціальних відносин, регулювання яких не завжди є досконалим. Нагальною проблемою житлово-комунального господарства є його реформування, одним з аспектів якого є вдосконалення правового регулювання галузі.

         Тому, метою кафедри є здійснення правової підготовки майбутніх спеціалістів галузі житлово-комунального господарства, формування творчої та професіональної особистості для практичної і наукової діяльності. Для реалізації зазначеної мети кафедрою викладаються різноманітні правові дисципліни на всіх факультетах університету та для всіх спеціальностей.

         На кафедрі викладаються дисципліни: правознавство, господарське право, договірне право, трудове право, земельне право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, митне право, транспортне право, інтелектуальна власність, правове регулювання міжнародної туристської діяльності, правове забезпечення логістики.

            Безперечним можна вважати положення про те , що «в умовах ринкової економіки юристи повинні добре знати економіку , а економісти право» . Одним з істотних зауважень сьогоднішніх роботодавців є некомпетентність випускників , насамперед, економістів, у правових питаннях. Сьогодні правова грамотність фахівця – запорука його успішного працевлаштування і майбутнього кар'єрного зростання. Вивчення студентами права сприяє надалі підвищенню мобільності трудових ресурсів . Ця обставина є особливо важливою для випускників українських вищих навчальних закладів , які в умовах перманентної економічної кризи не завжди мають можливість знайти на вітчизняних підприємствах перспективну роботу з гідною оплатою праці.

         В умовах форсованої економічної глобалізації завжди відчувається брак кваліфікованих кадрів. Наші випускники мають додаткові можливості відбутися в професії. По-перше , в умовах кредитно - рейтингової системи знання права підвищує конкурентоспроможність такого фахівця на ринку праці. По-друге, зарубіжні інвестори в Україні традиційно відчувають потребу у висококваліфікованих кадрах з поглибленим знанням таких галузей як господарське право, фінансове право, міжнародне право. Такі фахівці є настільки адаптивними, що можуть сприйняти західну виробничу культуру і побудувати надалі успішну кар'єру у великих міжнародних корпораціях. По-третє, висококваліфікований економіст зі знанням права завжди має можливість відбутися в науці і на громадській ниві. Часто саме такі люди уособлюють собою образ сучасної, успішної, самодостатньої людини.


We have 16 guests and no members online