Історія кафедри

         Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова є самостійним структурним підрозділом Університету та входить до складу Навчально-наукового Інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації. Кафедра має власну історію, започатковану в 2005 році, але виникла вона на ґрунті багаторічних традицій викладання правових дисциплін в Університеті.

наказ

      Правові дисципліни викладались в Університеті протягом усього часу його існування, і серед викладачів таких дисциплін є достатньо відомі спеціалісти і науковці.

наша спадщинаЗ Е

          Зі сплином часу, змінами в організації життя радянського супільства,  виникла необхідність створення кафедри правових дисциплін. Нову кафедру правового забезпечення господарської діяльності очолив кафедру Кубах Анатолій Іванович, який є автором більше 20 монографій, навчальних посібників, методичних вказівок та інших наукових та методичних праць.

Кубах

           Сьогодні очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук Килимник Інна Ігорівна, під чиїм керівництвом змінився і оновився весь колектив. Викладачі кафедри - висококваліфіковані спеціалісти господарсько-правового профілю, які зберігають вірність кращим традиціям вищої освіти та активно впроваджують нові підходи і методи, зміцнюючи статус Університету в українському та міжнародному науково-освітньому співтоваристві.

Килимник

         Напрям наукових досліджень кафедри спрямований на усунення прогалин діючого нормативно-правового масиву в галузі житлово-комунального господарства.

         Соціальним запитом сьогодення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів галузі житлово-комунального господарства. Розвиток галузі супроводжується появою нових соціальних відносин, регулювання яких не завжди є досконалим. Нагальною проблемою житлово-комунального господарства є його реформування, одним з аспектів якого є вдосконалення правового регулювання галузі.

         Тому, метою кафедри є здійснення правової підготовки майбутніх спеціалістів галузі житлово-комунального господарства, формування творчої та професіональної особистості для практичної і наукової діяльності. Для реалізації зазначеної мети кафедрою викладаються різноманітні правові дисципліни на всіх факультетах університету та для всіх спеціальностей.

       На кафедрі викладаються дисципліни: теорія і практика правозастосування, правознавство, цивільне право, господарське право, договірне право, законодавче забезпечення підприємницької діяльності, трудове право, патентознавство, міжнародне право, митне право, транспортне право, інтелектуальна власність, правове регулювання антикризової діяльності, правове регулювання використання природних ресурсів, правове регулювання міжнародних економічних відносин, правові засади адміністративної діяльності, організація публічних закупівель, екологічне право.

       В умовах форсованої економічної глобалізації завжди відчувається брак кваліфікованих кадрів. Наші випускники мають додаткові можливості відбутися в професії. По-перше, в умовах кредитно - рейтингової системи знання права підвищує конкурентоспроможність такого фахівця на ринку праці. По-друге, зарубіжні інвестори в Україні традиційно відчувають потребу у висококваліфікованих кадрах з поглибленим знанням таких галузей як господарське право, фінансове право, міжнародне право. Такі фахівці є настільки адаптивними, що можуть сприйняти західну виробничу культуру і побудувати надалі успішну кар'єру у великих міжнародних корпораціях. По-третє, висококваліфікований економіст зі знанням права завжди має можливість відбутися в науці і на громадській ниві. Часто саме такі люди уособлюють собою образ сучасної, успішної, самодостатньої людини, і саме таких фахівців ми намагаємось підготувати.


We have 89 guests and no members online