Склад кафедри


Килимник     Килимник Інна Ігорівна,

     завідувач кафедрою, кандидат юридичних наук, доцент

    тел. (057) 707-32- 77

      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     WIKI      ORCID       GOOGLE SCHOLAR        SCOPUS          WoS

     

 

Закінчила Харківський юридичний інститут імені Ф.Е.Дзержинського у 1988 році за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація: юрист. Харківську державну академію міського господарства у 2002 році за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація: економіст.

Кандидат юридичних наук з 2004 р. Захистила дисертацію на тему "Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)" в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.02  Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

У 2008 році Килимник І.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської державної академії міського господарства.

 Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова:

-1996 - 2004- провідний юрист Харківської державної академії міського господарства

-2004-2010 - доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності

-2010 - по теперішній час завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності

У 2005 році пройшла підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ» «Професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ за спеціальністю 7/8/18010011 «Інтелектуальна власність»» і одержала сертифікат і свідоцтво про підвищення кваліфікації.

У 2022 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з теми  «Впровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій» і одержала свідоцтво № 66-06-21/41 від 30.01.2023

Наукові інтереси: проблематика договірного права, правового забезпечення інноваційної діяльності та захисту прав інтелектуальної власності.


 науменко

    Домбровська Алла Володимирівна,

    доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

    тел. (057) 707-32- 77

    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    WIKI       ORCID       GOOGLE SCHOLAR        SCOPUS         WoS

 

 

 

Закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди у 1995 році за спеціальністю «Російська мова та література, англійська мова», кваліфікація: учитель російської мови та літератури, англійської мови;

Харківську національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2000 році за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: юрист.


Кандидат юридичних наук з 2011 р. Захистила дисертацію на тему «Правове регулювання господарської діяльності в сфері оцінки майна в Україні» в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.04 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 2014 році Науменко А. В. (Домбровській А.В.) присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНУМГ імені О. М. Бекетова.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова:
- 01.02.2011 – 31.08.2011 – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ);
- 01.09.2011 – по теперішній час займає посаду доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ).
У 2012 році пройшла підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ» «Професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ за спеціальністю 7/8/18010011 «Інтелектуальна власність»» і одержала сертифікат і свідоцтво про підвищення кваліфікації.
У 2013 році отримала сертифікат з відзнакою Кембріджського університету з англійської мови Business English Certificate Preliminary.

Наукові інтереси: захист прав інтелектуальної власності; правові відносини в галузі ЖКГ

 

Бровдий      Бровдій Алла Михайлівна,

      доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

      тел. (057) 707-32- 77

      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      WIKI       ORCID       GOOGLE SCHOLAR        SCOPUS         WoS

 

Закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого з відзнакою у 2010 році за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист.

З 2010 по 2013 рік аспірант кафедри господарського права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Кандидат юридичних наук з 2015 року. Захистила дисертацію на тему «Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектора економіки України» захищена за науковою спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

З 2012 по 2013 рік працювала за сумісництвом асистентом кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, а з 2013 року – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

З 2012 року і по теперішній час юрисконсульт ТОВ «ТПК Укрторгімпорт».

Сферу наукових інтересів становлять проблеми державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства, а також правового забезпечення діяльності державних підприємств у сферах лісового господарства та лісової промисловості. Підготувала до захисту дисертацію «Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектору економіки України».


foto Vryblevska

    Врублевська-Місюна Катерина Миколаївна,

      канд.юр.наук, доцент кафедри

      тел. (057) 707-32- 77

      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      WIKI       ORCID       GOOGLE SCHOLAR        SCOPUS         WoS

 

 У 2015 році з відзнакою закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

З 2015 по 2018 роки аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Кандидат юридичних наук з 2018 року. Захистила дисертацію на тему «Правові форми інноваційного інвестування» за науковою спеціальністю 12.00.04. «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

З 2019 року старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Наукові інтереси: господарсько-правове забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, відносини інноваційного інвестування.


      Бочкова Інга Ігорівна 

       кандидат юридичних наук, старший викладач

      тел. (057) 707-32- 77

      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      WIKI       ORCID       GOOGLE SCHOLAR        SCOPUS         WoS

 

 

У 2011 році з відзнакою закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Кандидат юридичних наук з 2015 року. Захистила дисертацію на тему «Господарсько-правове забезпечення впровадження та розвитку біотехнологій в промисловості України» за науковою спеціальністю 12.00.04. «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Дисертаційна робота охоплювала аспекти особливостей господарсько-договірного регулювання, ліцензування, реформування законодавства з урахуванням європейського досвіду - питання, які мають провідне значення під час викладання багатьох дисциплін на кафедрі.

Має досвід практичної діяльності на посаді юриста великого агропромислового підприємства, зокрема претензійно-позовної, договірної, корпоративної діяльності, що дає можливість під час викладання дисциплін особливо господарсько-правової тематики розкривати теоретичні питання з урахуванням сучасних практичних реалій суспільного життя.

З 2020 року старший викладач за сумісництвом, з 2021 - старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Наукові інтереси: господарсько-правове забезпечення діяльності з використанням біологічного агента, договірне оформлення різних видів господарської діяльності тощо.

Довбий   

     Довбій Сергій Петрович,

     кандидат юридичних наук, доцент кафедри

     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     WIKI      ORCID      GOOGLE SCHOLAR      SCOPUS      WoS

 

 

 У 1990 році з  закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е.Дзержинського за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук з 2005 року. Захистив дисертацію на тему «Договір охорони майна» за науковою спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право та міжнародне право». 

Успішно поєднує викладацьку та практичну діяльність на посаді головного юрисконсульта Університету. Має великий викладацький стаж та грунтовні знання з цивільного та господарського права, що виявляється у цікавому, зрозумілому,доброзичливому викладанні правових дисциплін.

 


We have 118 guests and no members online