Про кафедру

        Кафедра правового забезпечення господарської діяльності існує з 2005 року та входить до складу факультету економіки і підприємництва. Очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук Килимник Інна Ігорівна. Викладачі кафедри - висококваліфіковані спеціалісти господарсько-правового профілю, які зберігають вірність кращим традиціям вищої освіти та активно впроваджують нові підходи і методи, зміцнюючи статус Університету в українському та міжнародному науково-освітньому співтоваристві.

      Соціальним запитом сьогодення є підготовка висококваліфікованих спеціалістів галузі житлово-комунального господарства. Розвиток галузі супроводжується появою нових соціальних відносин, регулювання яких не завжди є досконалим. Нагальною проблемою житлово-комунального господарства є його реформування, одним з аспектів якого є вдосконалення правового регулювання галузі.

      Тому, метою кафедри є здійснення правової підготовки майбутніх спеціалістів галузі житлово-комунального господарства, формування творчої та професіональної особистості для практичної і наукової діяльності. Для реалізації зазначеної мети кафедрою викладаються різноманітні правові дисципліни на всіх факультетах університету та для всіх спеціальностей.

      Безперечним можна вважати положення про те , що «в умовах ринкової економіки юристи повинні добре знати економіку , а економісти право» . Одним з істотних зауважень сьогоднішніх роботодавців є некомпетентність випускників , насамперед, економістів, у правових питаннях. Сьогодні правова грамотність фахівця – запорука його успішного працевлаштування і майбутнього кар'єрного зростання. Вивчення студентами права сприяє надалі підвищенню мобільності трудових ресурсів.


На сайті 16 гостей та користувачі відсутні