Про кафедру

       223AFE0F 3DF8 423B 8E11 32035DFAB186

 

 

  «Право - це мистецтво добра і справедливості»

– Античний афоризм.

 

 

      Кафедра Правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова була заснована у 2005 році.

        Очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук Килимник Інна Ігорівна. Викладачі кафедри - висококваліфіковані спеціалісти господарсько-правового профілю, які зберігають вірність кращим традиціям вищої освіти та активно впроваджують нові підходи і методи, зміцнюючи статус Університету в українському та міжнародному науково-освітньому співтоваристві.

         За період існування склад кафедри якісно оновився, був сформований молодий колектив науково-викладацького складу, який активно здійснює наукову, навчально-методичну та виховну роботу.

        Метою кафедри є здійснення правової підготовки майбутніх спеціалістів галузі житлово-комунального господарства, формування творчої та професіональної особистості для практичної і наукової діяльності. Для реалізації зазначеної мети кафедрою викладаються різноманітні правові дисципліни на всіх факультетах університету та для всіх спеціальностей.

         Безперечним можна вважати положення про те, що «в умовах ринкової економіки юристи повинні добре знати економіку, а економісти право» . Одним з істотних зауважень сьогоднішніх роботодавців є некомпетентність випускників, насамперед, економістів, у правових питаннях. Сьогодні правова грамотність фахівця – запорука його успішного працевлаштування і майбутнього кар'єрного зростання. Вивчення студентами права сприяє надалі підвищенню мобільності трудових ресурсів.

        Мета кафедри, пріорітети, стратегічні цілі, питома вага в Університеті та інші особливості нашої діяльності викладені в презентації:


На сайті 121 гість та 0 користувачів