Тренінг в рамках Платформи «Шкільний омбудсмен»

1113 лютого 2019 року відбувся черговий тренінг в рамках Платформи «Шкільний омбудсмен», на якому були присутні більше ста учнів із закладів середньої освіти міста Харкова.

Тренінг проводився викладачами кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова спільно з відділом доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації та кафедрою управління проектами Університету.

1

Співробітники кафедри правового забезпечення господарської діяльності (зав. каф., канд. юрид. наук, доц. І. І. Килимник, канд. юрид. наук, доц. А. В. Домбровська та канд. юрид. наук, доц. А. М. Бровдій, канд. юрид. наук, асист. К. М. Врублевська-Місюна) з метою набуття школярами практичних навичок провели ділову гру, в рамках якої з учасниками було розглянуто найбільш типові конфліктні ситуації, засоби їх вирішення та правове обґрунтування відповідно до законодавства України.

2Такий формат зустрічі обраний не випадково та вже став традиційним в рамках підготовки школярів до виконання обов’язків у сфері захисту прав учасників навчального процесу.

Зазначений спосіб отримання знань має велике практичне значення для усвідомлення шкільними омбудсменами змісту та сфери їхньої діяльності що спрямований на розвиток навичок попередження та врегулювання конфліктів, з якими найчастіше можуть стикатись учасники навчального процесу.

3Співробітники кафедри мають надію, що проведений захід допоможе юним омбудсменам реалізувати набуті знання та вміння у повсякденному житті.

571516178


На сайті 86 гостей та 0 користувачів